Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Introduktion

Markväxt system eller vegetationsfilter är en väg att sluta kretsloppen och återföra näringsämnen till åkermark.

I avloppsvatten, lakvatten, industriellt process vatten kan finnas en dold resurs i form av växtnäringsämnen vilka kan ersätta konventionella gödselmedel helt eller delvis.

Tanken att dra nytta av näringsämnena i tex. avloppsvatten och samtidigt öka reningen utvecklades i början nittiotalet i Svalöv Kommun.
I samband med detta fanns behov av ett bevattningssystem att distribuera avloppsvattnet.

Det var så Laqua Wastwater Irrigation System (LWIS) föddes.

LWIS är ett special anpassat bevattningssystem för att sprida avloppsvatten i Salix.

Sedan 1996 bevattnas hundratals hektar salix med LWIS.

Systemet kännetecknas av:

• Tillförlitlig och robust
• Låga bygg och driftkostnader.
• Ett system med små underhållsbehov.
• Modul uppbyggt anpassningsbart till lokala förhållanden.
• Integrerbart med övriga VA-system
• Skörd kan ske utan demontering av systemet.