Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Lakvatten

En lokal behandlingsanläggning där industriellt lakvatten renas med Laquafilter( geofilter) kan utformas enligt nedan.

Efter uppsamling och ev. förbehandling ( normalt luftning) går lakvattnet till Laquafiltersteget. Sommartid kan med fördel en del lakvatten returpumpas och spridas på tex mellantäckta deponidelar för kvittblivning ( avdunstning). Eventuellt kan laquafiltret behövas kompletteras med poleringssteg. Tex .: mark-växt system, poleringsdammar, våtmarker eller konventionella reningsverk.