Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

LWIS Laqua Wastwater Irrigation System

Lwis är ett koncept för att bevattna salix med avloppsvatten/lakvatten.

Rening genom markväxtsystem kännetecknas av:

  • Spridning av förbehandlat avloppsvatten för ökad biomassproduktion
  • Ersätter ”normal ”gödsling med avloppsvatten
  • Grödan kan vara tex. Salix, poppel ,gräs, hampa eller energi stråsäd
  • Normalt styr P areal behovet
  • Reningseffektivt, 80-95% reducering av N-P-K
  • Ekonomiskt och resursbesparande
  • Låga förbehandlingskrav
  • Hygienkrav styr val av spridningssätt och val av gröda

Avloppsbevattning av Salix är väl utvecklad och testad med flera hundra ha installerade sedan 1996 både här i Sverige och ute i Europa.

Laqua Treatment har utvecklat ett speciellt bevattningssystem LWIS för bevattning av avloppsvatten i Salix. För anläggningar med högre hygienkrav finns LWIS-U, en nedgrävd variant. För vatten med låg smittrisk kan tex bevattningsmaskin med släpslangsramp användas.

För mer information, se LWIS.