Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Kontakta Laqua treatment för mer info

Laqua Treatment kan med given data(se nedan) dimensionera och kalkylera en tänkt anläggning inklusive en uppskattad av kostnaden.

Data

Vattenvolym, normal och max per dag.
Näringsinnehållet i vattnet ev. föroreningar

Vilket är målet med anläggningen ?

Näringsinnehåll och vattenvolym samt val av gröda ger arealbehovet.

När arealen är känt och dess placering (avstånd till källan), kan ett bevattningssystem beräknas.

Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att förbehandla avloppsvatten för att minska arealbehovet och därmed få en mer optimerad anläggning ur drift- och investeringssynpunkt.