Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]


Dokument

Markväxtsystem Exempel på installation Hotell, Irland (engelska) The_Earl_of_Desmond_Hotel.pdf
  Exempel på LWIS-U, Tönnersjö Tonnersjo.pdf
  Klosettvattengödslad hampa hampa.pdf
  Slutrapport om gödsling a 1 åriga gröder med avloppsvatten.  Rapport_vaxtnaring....pdf

Lakvattenrening Laqua rapport LAQUA_rapport.pdf
  Laqua Filter Tonnersjo.pdf
  Bilder filter bildkollage.pdf
  Filterförsök med släckvatten Filtertest_av_slackvatten.pdf
  Filterförsök med trätjära Filtertest_Tratjara_vatten.pdf
  Returbevattning mobil_soptippsbevattnings.pdf

Fordonstvätt Artikel i Bensin & Butik (02-07) BoB2-07sid34-35.pdf
  Inledande försök Info_forsok.pdf
  Resultat efter 12 månader Provdrift_shell_12manader.pdf
  Resultat efter 2 säsonger Resultat_biltvatt_mars_06.pdf
  Uppbyggnad tank

Visio-bygglov_tank.pdf

  Laqua tvätt broschyr Laquatvatt.pdf
  Exempel på va installation Visio-bygglov_princip.pdf

Forskning Laqua rapport LAQUA_rapport.pdf
  Laqua grupp LAQUAgrupp.pdf