Aktuellt

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening p� Statoils Länna station
[Läs mer]

LWIS
Salix reningsverk startat i Drumkee
[Läs mer]

LWIS
Minister inviger reningsverk på Nordirland
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Historia

Laqua Treatment AB är ett avknoppningsföretag från Rosenquist Mek. Verkstads AB (2005).

Erfarenheter inom spridning och filtrering från 20 års verksamhet med förorenade vatten är koncentrerat i detta bolag.

Genom egna och samverkande nätverk kan vi erbjuda heltäckande kunskap och erfarenheter vad gäller att följa och behandla förorenade samhällsflöden.

Miljöpolicy

Laqua Treatment bidrar till att utveckla och marknadsföra systemlösningar till att lösa samhällets behov att återföra restprodukter på ett för miljön säkert sätt.