Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Laqua tvätt

Rening av vatten från fordonstvättar

  • EnkelRobust
  • Uppfyller naturvårdsverkets krav
  • Extremt lättskött
  • Låga investeringskostnader
  • Energisnål
  • Baserad på naturliga material och metoder
  • Tar ansvar för hela miljökedjan

Ny enkel robust reningsteknik baserad på filtrering i torv/ask substrat. Föroreningarna fastnar/bryts ner i substratet som byts vartannat år och eldas upp.

Skillnaden mot liknade metoder är att volymen substrat är förhållandevis till den behandlade mängden tvättvattnet. Kostnaden för filtersubstratet är lågt då den huvudsakligen består av torv samt återvunna aska.

I normalfallet (5-6000tvättar/år) krävs en volym om ca 10m3, vilket fylls i en tank placerad ovan mark. Anläggningen är enkel, mycket robust och sköter sig själv, vid ev driftstörningar larmar den själv genom ett SMS meddelande.

Metoden har långtidstestats under ca 2 år vilket bekräftar reningsförmågan.

Fördelen mot övriga tekniker är att utnyttja befintliga installationer. Finns en oljeavskiljare så är det i normal fallet fullt tillräckligt och inga ytterligare tankar behövs. Installationen tar mindre än 2 dagar och tvätten behöver inte stängas av.

Tillsynen är minimerad till 2 ggr/år med filterbyte vartannat år.

Användningsområde:

Tvätthallar, GDS-Hallar, Verkstäder,
Dagvatten mm

Se bilder på anläggning av en Laqua Tvätt 2,74

Ladda ner broschyr

Fyll i ”Förfrågan, biltvätt” för kostnadsförslag och för mer information.