Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Laqua erbjuder:

STEG 1: Förstudie


Mobil pilotanläggning för utvärdering
Fastställa förutsättningarna och behov av rening. Genom drift i pilotskala visa på möjlig reningseffekt samt ge underlag för en utbyggd anläggning (analyser enligt Laqua protokoll). Medverka i dialog med kunden och berörda myndigheter för att fastställa utsläppskrav och val av recipient.

STEG 2: Projektering

Med underlaget som grund, designa och dimensionera anläggning samt ta fram ritningsunderlag för Laquafilter.

STEG 3: Leverans

Leverera nyckelfärdiga anläggningar eller komponenter t ex Laqua-blandning, tätskikt, dukgenomföring, ventilarrangemang, bevattningsutrustning, pumpstationer, styrutrustning mm,

STEG 4: Drift

Serviceavtal med skötsel och underhåll. Leverans och återtagande av Laqua-filter substrat.