Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

LWIS-U

LWIS-U är en vidare utveckling av det beprövade Salix bevattnings-systemet LWIS.

LWIS är konstruerat att sprida ett förbehandlat avloppsvatten i ett område där människor normalt ej uppehåller sig. För spridning i tex arbetsområden, plantskolor, mm måste en barriär upprättas för att förhindra smittspridning.


Från brunnen utgår en dräneringsledning åt vardera riktning i den filtergrusfyllda diket.

Det som skiljer LWIS mot LWIS-U är att spridningssystemet är nedgrävt under markytan. Samma grundläggande teknik (kontrollerad flodning) samt belastningsunderlag för beräkning av spridningsareal tillämpas men med justering av grödans behov av näring.

I princip så detta att liknas med en normal infiltrationsanläggning men med den viktiga skillnaden att näringen i avloppsvattnet är tillgängligt för växlighetens rötter.

Ledningen ligger nedgrävd på ca 15cm djup. På spridningsledningen finns utsläppshålen placerade i en liten brunn med diam. 20cm.


Spridningen sker genom att systemet fylls och får sedan stå och infiltrera ytligt i vegetations rotzon.

En dator styr och övervakar systemet.

Spridningen sker helt under markytan och ökar hygienen för spridningssystemet och minskar därmed risken för spridning av hälsovådliga sjukdomar. Avdödningen är hög då kontakt ytan mot jord är maximal.