Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Laqua filter

Senare tidens oro och medvetenhet för stabila organiska miljögifter (POP) och den exponering dessa utsätter människor o djur, har ökat intresset för alternativ vilket kan komplettera eller ersätta dagens biologiska / kemiska reningsmetoder.

Geofilter/markfilter är en utveckling av sandfilterbädden där den naturliga sanden har komplitteras med någon typ av sorbent, vilket har bättre förutsättning att fastlägga föroreningar i filtret. Sorbenten kan utgöras av tex. aktivt kol eller torv. Fastläggningen sker både genom jonbytesreaktion och adsorption.

I Laquafiltret har vi gått ytterligare ett steg och skapat ett aktivt biologiskt geofilter.

Vår lösningen vilket har visat stor potential är en blandning baserad på en lagom strukturerad torv blandad med en utvald återvunnen kolaska. Denna blandning i kombination med ny spridnings, skötsel och övervakningsteknik har ett modern effektivt reningssteg skapats.

Laqua Filtrets uppbyggnad och funktion

Det är kombinationen av fysiologiska, biologiska och kemiska funktioner vilket gör filtret så intressant. Filtret har mycket gemensamt med ett aktivkol filter när det gäller att fånga in organiska miljögifter men har också förmågan att bryta ner organiska miljögifterna genom den mikro- / makro-organism flora som utvecklas . Också mycket av i vattnets fasta beståndsdelar fångas upp genom absorption, jonbyte eller utfällning.

”Laquafilter” är uppbyggd kring en filterbädd typ öppen sandfilterbädd.Laquafilter i genomskärning

Styrningen och fördelningen av vatten över bädden är en kritiskt punkt. Här har Laqua Treatment AB utvecklat en unik hård och mjukvara. En dator ser hela tiden till att belastningen ej överstiger