Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Restprodukten kan utgöras av avloppsvatten , lakvatten, dagvatten eller industriavloppsvatten

 • Näringsresursaspekten
  Näringsämnena (N P K) i restprodukten ersätter (helt eller delvis) behovet av handelsgödselmedel och ersätter tex ändligt fosfors.
 • Vattenresursaspekten
  Flytande och organiska (vattenhållande) restprodukter ersätter (helt eller delvis) behovet av bevattning. Användning av avloppsvatten, dagvatten eller lakvatten bevarar eller frigör andra värdefulla vattenresurser för andra samhällsbehov.
 • Renings- och miljöaspekten
  Salix-odlingen ersätter (helt eller delvis) behovet av annan rening eller behandling av restprodukten. Mark-växt-systemet tjänar som en naturlig fysikalisk-kemisk-biologisk reaktor med markpartiklar, markorganismer och Salix som aktiva delar i reningsarbetet
 • Ekonomiaspekten
  Kostnaden för gödsling och bevattning i ”konventionell” energiskogsodling står för 20-30 % av den totala flisproduktionskostnaden. Rening av avloppsvatten och lakvatten kan beroende på de lokala förutsättningarna ske med högre kostnadseffektivitet i Salix-odling jämfört med konventionell teknik

Tillbaka