Aktuellt

Ny artikel
Pfas reningsprojekt med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Cirkulär avloppsrening med salix
[Läs mer]

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening på Statoils Länna station
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Aktuellt

2023-02-01

Pfas reningsprojekt med salix

Länk

2023-02-01

Projekt om cirkulär avloppsrening för livsmedelsindustrin

Se Artikel

2016-05-13

Artikel om vattenrening på Irland

Läs mer i tidningsartikeln där vårt systerbolag leder utvecklingen i naturlig småskalig avloppsrening i Storbritanien. Tidningsartikeln

2014-01-11

Rening på Statoils Länna station

Läs mer i B&B där Statoils tvättansvarige Kjell Frykenstam berättar om hur Statoils nya stategi med Laqua rening fungerar.
Mer info i B&B.

2013-08-10

Salix reningsverk startat i Drumkee

Drumkee, den första 20 åriga kontraktet med ett Irländsk eller Engelsk baserat bolag för ett salixbaserat reningsverk startades av Nordirlands minister för regional utveckling Danny Kennedy den 7/8 2013
Mer info i pressreleasen Minister sätter igång salixbaserat reningsverk.

2013-08-04

Minister inviger reningsverk på Nordirland

Minister Danny Kennedy samt styrelseordförande Sean Hogan från Northern Ireland Water inviger ett salixbaserat reningsverk i Drumkee på Nordirland.
Mer info i pressreleasen Invigning på Nordirland.

2012-06-28

Statoil inviger ännu en ny fullservicestation i Vintrie/Malmö

Laqua är stolta leverantörer av renings och recirkulerings anläggningen av tvättvattnet. Allt vatten från tvätten kommer att renas i den miljöanpassade tekniken från Laqua. Denna har till skillnad mot Länna en kombinerad pollering och buffertdamm så att det är tekniskt möjligt att släppa renat vatten direkt till dagvatten. Det är så nära naturen det går att komma idag. Huvuddelen av tvättvattnet kommer att renas och återanvändas och endast den avslutande sköljningen sker med renvatten. Detta spar 90% av vattenförbrukningen.
Mer info i faktabladet Rening Statoil Vintrie.

2012-06-25

Laqua Treatment har levererat en reningsfilter till ett av Samhalls tvätterier i Akalla

Laqua Treatment har levererat en reningsfilter till ett av Samhalls tvätterier i Akalla genom vår samarbetspartner Segerholms Bygg & Måleri AB i Nacka. Filtret ska rena utgående tvättvatten från oljeindränkta moppar. Det är ett nytt område och ett utmärkt exempel på uppströms lokal rening i avloppsnätet. Filtret kommer att avlasta reningsverket och minska risken att dess processer störs och ytterligare öka kvalit�n på verkets slam.

2012-06-19

Statoil inviger en ny fullservicestation i Länna 19/6

Statoil inviger en ny fullservicestation i Länna 19/6 med den senaste tekniken fr�n Laqua Treatment.
Laqua är stolta leverantörer av renings och recirkulerings anläggningen av tvättvattnet. Allt vatten fr�n tvätten kommer att renas i den miljöanpassade tekniken fr�n Laqua. Det är s� nära naturen det g�r att komma idag. Huvuddelen av tvättvattnet kommer att renas och �teranvändas och endast den avslutande sköljningen sker med renvatten. Detta spar 90% av vattenförbrukningen.
Mer info i faktabladet LAQUA TVÄTT.

2009-10-02

Statoil i �hus bygger ut med Laqua Tvätt

Statoil i Åhus investerar i LT 6,4.
Dessutom är LT 6,4 kompletterad med ny reningsteknik där vår Laqua Tvätt fått en efterföljande våtmark. Därmed kan tvättvattnet släppas till dagvatten istället till som är normalt brukligt till ett kommunalt reningsverk.

Bio-mullen från reningsverket blir renare och kan lättare återföras till åkermark. Extra investeringen kompenseras av att enbart vattendelen av VA taxan debiteras, en besparing på runt 10kr/m3. Det renade vattnet kan dessutom med fördel återanvändas under den saltfria årstiden.

2009-04-09

Laqua Tvätt kommer till Stockholm

OKQ8 i Huddinge byter tvättmaskin och samtidigt så investerar Br. Hultin i en LT6,4 för att rena tvättvattnet. Även GDS hallen kommer att anslutas till filtret. Installationen kommer att färdigställas i April.

2008-11-10

Ny avhandling

Ytterligare en doktorand i Laqua Gruppen, Britt Marie Svensson har den 31 Okt lagt fram sin avhandling: �Methodology for evaluation of hazards from solid waste and landfill generated Leachate�
Finns tillgänglig p� Lunds Universitets hemsida:
Laqua - Utvärdering lakvatten

2008-10-09

Linwoods

Linwood's på Nord Irland bygger ut ytterligare.
I dagarna är bevattning för ytterligare 6ha på väg till Armagh. Steg 1 har nu varit i drift knappt 1 år och nu byggs anläggningen ut för att möta en ökat behov från Linwoods.
Läs mer om Linwoods i den "case studie" som EU projektet BIOPROS tagit fram. Den visar att renings kostnaden halverades!

2008-10-05

Laqua filter är nu vetenskapligt utvärderat

2008-09-27 försvarade Pille Kängsepp sin avhandling �Development and Evaluation of a Filter-Bed-Based System for Full-Scale Treatment of Industrial Landfill Leachate�.
Den beskriver vägen från batch tester till utvärdering av flerårig drift av fullskalig lakvattenrening. Se vidareResultaten visar att Laqua Filter och Laqua Tvätt reducerar tungmetaller (tex: Cu 72%, Pb 55%) och organiska föroreningar (tex: Phenoler 89%, p-o cresol 92%).
Intresserad kan höra av sig för mer information.

2008-08-18

Laqua Tvätt

Nordströms Bildemontering i Rinkaby investerar i Laqua Tvätt.
Nordströms handlar med begagnade lastbilar och har en modern tvätthall men inte tillgång till kommunalt spillvattennät. Dagens oljeavskiljare och infiltration byt ut mot Laqua Tvätt 2,74 med efterföljande pollering i en konstruerad våtmark samt ytlig infiltration. Detta kan vara lösningen för lokala avloppsanläggningar som ligger utanför spillvattennätet men också en bättre lösning då reningsverkets slamkvalite förbättras.

2008-08-11

Laqua Tvätt

Nordströms Bildemontering i Rinkaby investerar i Laqua Tvätt.
Nordströms handlar med begagnade lastbilar och har en modern tvätthall men inte tillgång till kommunalt spillvattennät. Dagens oljeavskiljare och infiltration byt ut mot Laqua Tvätt 2,74 med efterföljande pollering i en konstruerad våtmark samt ytlig infiltration. Detta kan vara lösningen för lokala avloppsanläggningar som ligger utanför spillvattennätet men också en bättre lösning då reningsverkets slamkvalite förbättras.

2008-01-03

John Woods Ltd

Genombrott för export av cleantech baserad avloppsrening till Nordirland. Laqua Treatment AB, ett innovationsföretag inom kretsloppsbaserad reningsteknik, gör bioenergi av avloppsvattnet vid John Woods Ltd (Linwoods), ett bageri/mejeri utanför Armagh på Nord Irland. Bioenergin i form av Salix kommer därefter att ersätta dagens frossilbränsle och värma mejeriet.
Linwoods avlopp körs idag till Armagh reningsverk med tankbil för stora kostnader. En utökning av Linwoods produktion förhindras dessutom av kapacitetsbrist i Armagh reningsverk. Med svensk miljöteknik skall nu näringen i avloppsvatten tas tillvara och omvandlas till bioenergi lokalt på en närliggande åker med 12 ha Salix.
Laqua Treatment har utvecklat LWIS, ett bevattningssystem för avloppsvatten. Med LWIS utnyttjas avloppsvattnets närings och vatten resurs för att på ett hygieniskt och säkert sätt öka produktionen av Salix. Laqua Treatment står för design och levererar all utrustning medan en lokal partner, Rural Generation Ltd står för miljötillstånd (Consent) samt montering. Driften kommer att övervakas från Sverige över internet med Laqua�s nyutvecklade webbportal.
Linwoods kommer efter investeringen att halvera kostnaden för avloppsreningen och hela investeringen är betald inom 3-5 år.

2007-07-23

Produktutveckling

Laqua Treatment AB har av Nutek fått beviljat bidrag för produktutveckling av en "Webb portal för fjärrinsamling av driftdata, bearbetning och distribution". En demo kommer inom kort att finnas tillgänglig på hemsidan.

2007-03-26

Artikel i Bensin & Butik

I senaste numret av Bensin & Butik (02-07) gick det att bla läsa om vad Mattias Svensson, Shell Rondellen, Kristianstad tycker efter snart två säsonger med Laqua Tvätt ( biologisk rening genom torvaska).

2007-03-10

AFBI Hillsborough

Laqua Treatment AB har tillsammans med Rural Generation Ltd, Londonderry fått uppdraget att uppföra en anläggning att testa bevattning av avloppsvatten/dagvatten från djurstallar i salix.

Anläggningen är belägen i Large Park, Hillsborough Nord Irland och ca 5ha stor. Laqua Treatment AB har designat och kommer att leverera utrustningen medan Rural Generation Ltd kommer att utföra själva installationen. Anläggningen kommer att vara föremål för vetenskaplig uppföljning. Ordern befäster Laquas roll inom energiskogsbevattning.

2007-01-07

Nytt dokument

Slutrapport om gödsling a 1 åriga gröder med avloppsvatten. Rapporten kan laddas ner här.

2006-12-05

Laqua Tvätt

Shell, Fjälkinge har bestämts sig för Laqua Tvätt 4,6 när nu Mattias Svensson bygger ut sin biltvättsrening.
Nya krav ställs numera på det tvättvatten som släpps till reningsverket. För att inte tungmetaller och organiska miljögifter ska störa reningsverkets drift och förorena avloppsslammet.
Laqua Tvätt bygger på filtrering där föroreningarna fastnar i en blandning av torv och återvunnen aska. När filtret är fullt, normalt efter 2 år så förbränns blandningen och tungmetallerna hamnar i flygaskan.

Om det milda vädret fortsätter så ska anläggningen var klar lagom till jul.

2006-11-20

Biopros Möte , Åhus

Projekt Biopros har tekniskt möte i Åhus 7-8/12. Projekt som syftar till öka utnyttjandet av samhällets avfallsflöden att ersätta konventionell gödsling och samtidigt som våra vattendrag får ökad rening. Mötet kommer att diskutera spridningsteknik , tekniska och hygieniska frågeställningar knutna till spridning.
Studiebesök kommer att genomföras på salixbevattning i Bromölla och Kristianstad (kretsloppsparken)

2006-05-01

Water Renew Program, England

I forskningsprojektet Water Renew ett ambitiöst projekt för att på ett tiotal platser runt England och Nord Irland i praktiken testa att rena avloppsvatten i markväxt system (Salix). Vid 7 av 10 försöksplatser kommer LWIS att testas. Design och vissa delar kommer från Sverige medan monteringen kommer att genomföras av lokala leverantörer.

2006-02-10

Greyabby, Ireland

Laqua Treatment AB har för The Queens Univerity of Belfast fått i uppdrag att designa och leverera en 6ha stor bevattningsanläggning för att vattna ut avloppsvatten i Salix. I Salixen finns 12 mindre forskningsytor vardera med ett eget bevattningssystem. Tillsammans med Rural Generation Ltd, Derry som levererar Salix och monterar ska anläggningen vara till grund för att bygga upp Englands kunskap kring att återanvända avloppsvatten som gödning.