Aktuellt

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening p� Statoils Länna station
[Läs mer]

LWIS
Salix reningsverk startat i Drumkee
[Läs mer]

LWIS
Minister inviger reningsverk på Nordirland
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Naturnära vattenrening

Vattenrening i LWIS
Vattenrening i Laqua®Filter
Fordonstvättsrening Laqua® Tvätt

Vi har kompetens och erfarenhet från förstudie till levereras av nyckelfärdiga anläggningar.
Genom en unik stegvis test/utvärdering skräddarsys en anläggningen anpassade till era reningsbehov.

Laqua Treatment AB 044-350803 dahn "snabelA" laqua.se