Aktuellt

Ny artikel
Artikel om vattenrening på Irland
[Läs mer]

Karta över anläggningar
Anläggningar visat på Google Maps
[Läs mer]

Laqua Tvätt
Rening p� Statoils Länna station
[Läs mer]

LWIS
Salix reningsverk startat i Drumkee
[Läs mer]

LWIS
Minister inviger reningsverk på Nordirland
[Läs mer]

Äldre nyheter
[Läs mer]

Laqua tvätt

Följ bygget av Laqua Tvätt 2,74 med efterföjande konstruerad våtmark.


Vecka 32”Byggplats” Utgångspunkt är befintlig infiltrationsbrunn.

Vecka 33Konstruerad våtmark med polyetenliner. Öppen infiltration i bakgrunden.

Vecka 348 plattor vägs in


Inkommande ledning för avloppsvatten och framtida el (orange)


Jämna till med sättgrus och packa. ( fall mot avloppet i mitten)


Första 2 plåtarna på plats. Tätande liner ( svart PE duk) som skvallrar om tanken läcker


Alla plåtarna på plats.


Nedre delen isoleras.


Inner liner på plats. Avloppsgenomföring i mitten.


Liner och ”kjol” av PE bultas fast.


Brunn över avloppet.


Påfyllning av dräneringslager (leka).


Påfyllning av torvblandning.


Färdig fylld med blandning och bevattningsledningen för avloppsvatten utlagd.

Vecka 35Spridning av vatten över filterytan.


Oljeavskiljare.Pumpen är lätt att ta upp för service/rengöring.


Två vippor. Start /stopp av pump samt larmnivå.


En PLC övervakar driften. Larmar om problem uppstår samt registrerar gångtimmar.

Vecka 36Förberedelse för våtmark 3x8m. Observera in och utlopp.


PE liner utlagd.Provtagningsbrunn med inbyggt skibord.


Utlopp.


Våtmark fylld med växter. I bakgrunden infiltration.


Slutresultatet.